Brengt bewoners en overheid bij elkaar

Locali is een app waarmee jij en je buren ideeën voor de wijk delen met de gemeente. Samen ga je met het plan aan de slag.

[unex_ce_button id="content_t7er2kdn9,column_content_y9vsrjn8y" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="16px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="0" button_bg_color="#f36e62" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="100px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="0" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.semplicelabs.com" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]Download de app[/ce_button]

Wat is Locali

Je hebt een goed idee om de verkeersveiligheid in jouw straat te verbeteren, je weet een leuke bestemming voor het gebouw op de hoek dat al twee jaar leegstaat. Met Locali maak je dat idee bekend in je buurt. En je gaat op zoek naar likes voor je plan. Zodra je voldoende steun hebt van je buren wordt het een burgerinitiatief en komt het automatisch bij de gemeente terecht.

In jouw buurt zijn plannen om de rijrichting in een straat om te draaien. Wat vind jij daarvan? Heb je een beter idee? Dat kan de gemeente in de app rechtstreeks aan jou en je buurtgenoten vragen.

Nooit meer verrast worden door een boom in jouw straat die omgezaagd wordt of een gebouw dat gesloopt wordt. Op Locali zie je wat de plannen in jouw wijk zijn.

Burgerparticipatie

Burgers en gemeenten trekken samen op. Gemeenten staan voor een nieuwe realiteit. Er worden steeds meer landelijke taken bij hen neergelegd. En dat vraagt om een andere manier van besturen. Niet alleen luisteren naar burgers, maar samenwerken. Burgerparticipatie is geen luxe meer, maar noodzaak.

Maar de vraag is vaak: hoe? Locali maakt burgerparticipatie mogelijk. Eenvoudig, intuïtief, opbouwend....

Wat Locali nou zo anders maakt dan andere digitale participatietools is dat we schouder aan schouder met gemeenten optrekken, commitment vragen, en een totaalpakket aanbieden om intern draagvlak te creëren. En die aanpakt werkt, weten we inmiddels!

Wetgeving

Locali is hét antwoord op de eisen die de nieuwe Omgevingswet stelt aan gemeenten. Publicatieplicht? Check! Vroegtijdig betrekken bij voorgenomen beleid? Check!

Er zijn meer wetten die dezelfde grondtoon hebben, namelijk minder afstand- en meer contact met burgers:

- WMO 
- Participatiewet 
- Jeugdwet

Effectieve dialoog

De nieuwe manier van samenwerken met inwoners brengt enorme kansen met zich mee. Nog voordat er sprake is van een besluit kunnen gemeenten met Locali het contact aan gaan en draagvlak creëeren.

Er liggen uitdagingen om dit gesprek te stroomlijnen. Locali helpt hierbij. Ondersteund door een app die 2-weg communicatie mogelijk maakt start Locali een beweging die burgerparticipatie faciliteert.

Hilversum, Alphen aan den Rijn en nu ook Venray werken al met Locali. En meer komen er aan. Yeah!